1. محمدجواد ساعی , محمود لاری دشت بیاض , امین رستمی , بررسی دیدگاه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در خصوص پذیرش و بکارگیری استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی , سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۳۰
  2. محمدعلی باقرپور ولاشانی , محمدجواد ساعی , معصومه حفار , تغییر الزامی حسابرس و کیفیت حسابرسی , سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۳۰
  3. مریم سعیدی کیان , محمدجواد ساعی , مهدی صالحی , بررسی تاثیرتبلیغات بر عملکرد مالی و ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
  4. محمدجواد ساعی , مسائل قیمت گذاری انتقالات داخلی در شرکتهای چند ملیتی , هشتمین همایش سراسری حسابداری ایران , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۸/۱۰